24. května 2019

Česká zbrojovka a.s. generálním partnerem projektu 450ml NADĚJE

Díky podpoře České zbrojovky přišel na Hematologicko-transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice rekordní počet dárců krve, z pohledu fungování projektu se tak zatím jedná o nejúspěšnějsí místo, kde odběry krve proběhly. Do Uherskohradišťské nemocnice dorazilo celkem 208 dárců, z toho 130 prvodárců a celkem 26 zájemců se zapsalo do Českého národního registru dárců dřeně.

Na Transfuzní oddělení Nemocnice Vyškov přišlo darovat krev celkem 95 dárců, z nichž byla více než čtvrtina prvodárců a 23 osob se zapsalo do registru dárců kostní dřeně.

Další zájemci se tohoto projektu zúčastnili v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kam dorazilo 90 dárců, z nich 7 prvodárců a do registru dárců kostní dřeně se zapsalo 26 osob.

Lidská krev je nenahraditelnou tekutinou nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů. V České republice někdo krev potřebuje co 3 sekundy; v průměru dostane každý občan pětkrát za život transfuzi krve a čtrnáctkrát lék vyrobený z krve.

Děkujeme všem dárcům, kteří našli odvahu a projektu se zúčastnili.