Valné hromady

Colt CZ Group SE

6.5. 2022 – 26.5. 2022

 

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

22. dubna 2022 Oznámení per rollam

Pravidla rozhodování valné hromady

Hlasy některých akcionářů nemusí být do výsledku hlasování započteny, nebudou-li u těchto akcionářů splněny pravidla zápisu skutečného majitele účinná od 1. 6. 2021.

Výsledky hlasování valné hromady per rollam

17. 3. 2022 - 6. 4. 2022

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

2. března 2022 Oznámení per rollam

Pravidla rozhodování valné hromady

Hlasy některých akcionářů nemusí být do výsledku hlasování započteny, nebudou-li u těchto akcionářů splněny pravidla zápisu skutečného majitele účinná od 1. 6. 2021.

Výsledky hlasování valné hromady per rollam