Valné hromady

Colt CZ Group SE

6. 2. 2024 - 26. 2. 2024

 

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

22. ledna 2024 Oznámení per rollam

Pravidla rozhodování valné hromady

Vývoj hlasování per rollam