Valné hromady

Colt CZ Group SE

7. 6. 2024 - 27. 6. 2024

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vývoj hlasování per rollam