Vize, mise a hodnoty

Colt CZ Group SE

Naše vize

Naší vizí je stát se uznávaným nesporným lídrem v oblasti ručních palných zbraní. 

Naše mise

Zavazujeme se poskytovat inovativní a vysoce kvalitní produkty, na které se naši zákazníci mohou spolehnout v jakékoliv situaci.

Naše hodnoty

Týmový duch

 • Uvědomujeme si, že klíčem k našemu budoucímu úspěchu jsou naši lidé. Podporujeme týmového ducha mezi lidmi a organizacemi v naší skupině.
 • Podporujeme otevřenost, upřímnost a sebevědomí.
 • Podporujeme soutěživost mezi našimi zaměstnanci. Uvědomujeme si, že každý tým je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Je na každém zaměstnanci, aby se choval tak, jak by se choval v jakémkoliv kolektivním sportu – šel na hranici svých možností a požadoval totéž po svých spoluhráčích.
 • Věříme, že kulturní a jiné rozdíly vytvářejí silnější a odolnější organizaci. 

Integrita

 • Vždy jednáme správně. Dbáme na to, aby vše, co děláme, splňovalo ta nejvyšší očekávání z etického hlediska, a to nejen ze strany našich zaměstnanců, ale také našich dodavatelů a obchodních partnerů. Bez výjimky netolerujeme nedodržovaní našich etických norem a zákona.
 • Dbáme na to, aby naše vnitřní procesy a postupy, od výzkumu a vývoje, přes výrobu až po prodej, byly dobře definované a respektované. To nám umožní dostát našeho závazku poskytovat našim zákazníkům ty nejinovativnější, nejkvalitnější a nejspolehlivější produkty.
 • Jednáme s našimi lidmi s respektem a hodnotíme je na základě jejich zásluh a přínosu celkovému úspěchu naší skupiny.

Odpovědnost

 • Jsme odpovědnými členy našich komunit.
 • Jsme si vědomi dlouhé tradice našich klíčových značek a dbáme na to, abychom naplnili očekávání našich zákazníků.
 • Snažíme se být spolehlivým partnerem s nejlepšími službami pro naše zákazníky.
 • Propagujeme, distribuujeme a prodáváme naše produkty ve spolupráci s prověřenými obchodními partnery a zákazníkům, kteří je hodlají používat výhradně dle právních a etických zásad.
 • Jsme zodpovědní za poskytování bezpečného prostředí našim zaměstnancům.
 • Jsme zodpovědní za poskytování bezpečných a spolehlivých produktů.

Inovace

 • Zavázali jsme se budovat společnost pro budoucí generace prostřednictvím kultury inovací.
 • Pevně věříme, že inovace je to, co nás odlišovalo a bude odlišovat od konkurence.
 • Propagujeme trvalou snahu našich lidí zlepšovat, co a jak děláme, abychom našim zákazníkům dodávali ty nejspolehlivější a nejinovativnější produkty.