Statutární orgány

Colt CZ Group SE

Představenstvo

drahota-original (1).jpg
Jan Drahota
Předseda představenstva
Jan Drahota stojí v čele skupiny Colt CZ jako CEO a předseda představenstva od července 2021, do Skupiny nastoupil v roce 2014. Ve své kariéře působil také v investičním bankovnictví ve společnosti Société Generale a na nevýkonných vedoucích pozicích ve společnostech ČEPS a Česká exportní banka. Jan je absolventem University of Chicago – Booth School of Business a plynně hovoří česky, anglicky a francouzsky.
IMG_2173_2.jpg
Josef Adam
Místopředseda představenstva
Josef Adam je ve skupině Colt CZ zodpovědný za oblast právních věcí, compliance a řízení rizik. Do společnosti nastoupil po více než desetileté kariéře ve vedoucích funkcích společností Letiště Praha, Český Aeroholding a České aerolinie, kde řídil právní, finanční, personální a IT oddělení. Předtím působil jako partner v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Pan Adam vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a získal titul LL.M. ve společném programu Nottingham Trent University a Masarykovy univerzity v Brně.
Holeček_Jan_web-crop.jpg
Jan Holeček
Člen představenstva
Jan Holeček je od července 2021 členem představenstva skupiny Colt CZ zodpovědným za obchodní aktivity. Svou kariéru zahájil ve společnosti Siemens v roce 2016 jako analytik trhu, postupně se vypracoval na specialistu rozvoje podnikání. Poté nastoupil do České zbrojovky a.s., kde se z pozice analytika přesunul na pozici ředitele marketingu a člena představenstva, kde v letech 2017 až 2021 dohlížel na obchodní záležitosti. Jan Holeček vystudoval ekonomii a finance na Bentley University v USA.
Dennis_Veilleux_crop.jpg
Dennis Veilleux
Člen představenstva
Dennis Veilleux má více než 35 let zkušeností v obranném průmyslu a nyní je prezidentem Colt CZ Group North America a generálním ředitelem Colt Holding Company. Jeho působení ve společnosti Colt začalo v roce 2006, kdy prošel klíčovými pozicemi včetně výkonného technického ředitele, viceprezidenta pro výrobu a provozního ředitele. Před nástupem do společnosti Colt se pan Veilleux podílel na vývoji vojenských zbraňových systémů ve společnosti GE Armament Systems a zastával významné pozice ve společnostech Sturm Ruger a U.S. Repeating Arms Company (FN Group), což podtrhuje jeho hluboké znalosti v oblasti výroby a konstrukce ručních palných zbraní.
Jan_Zajic_crop.jpg
Jan Zajíc
Člen představenstva
Jan Zajíc je od listopadu 2020 generálním ředitelem a předsedou představenstva České zbrojovky, kam nastoupil v roce 2019 jako finanční ředitel. Jeho kariéra zahrnuje rozmanité manažerské role v průmyslových firmách v České republice i na mezinárodní úrovni. Působil ve společnostech Fatra, Continental Barum a Continental Group se zaměřením na finanční řízení a controlling v Malajsii a Německu. Rodák z Uherského Hradiště Jan Zajíc vystudoval obor Ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Dozorčí rada

David Aguilar_crop.jpg
David Aguilar
Předseda dozorčí rady
David Aguilar působil jako člen představenstva společnosti Colt CZ v letech 2020 až 2023 a následně se stal předsedou dozorčí rady skupiny. Do této funkce přináší více než 35 let zkušeností z Úřadu celní a hraniční ochrany a Pohraniční stráže USA. Jeho kariéra zahrnuje široké odborné znalosti z oblasti vymáhání práva a administrativy, vnitrostátní a mezinárodní kontroly, strategie, taktiky i rozvoje. Před odchodem z vládní služby 31. března 2013 ukončil své působení jako nejvyšší důstojník Úřadu celní a hraniční ochrany, nejvýše postavený úředník v největší americké federální agentuře pro vymáhání práva.
Kovarik-crop.jpg
Lubomír Kovařík
Místopředseda dozorčí rady
Lubomír Kovařík od roku 2018 do července 2021 zastával funkci prezidenta a předsedy představenstva skupiny Colt CZ. Jeho cesta začala v armádním letectvu, kde dosáhl hodnosti poručíka, poté se v roce 1995 přesunul do řídících funkcí ve společnosti Aulis a později povýšil na pozici generálního ředitele ve společnosti Škoda Praha a dále působil ve společnostech Eltodo EG a Mavel. Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval program MBA na Sheffield University.
Rene_holeček_crop.jpg
René Holeček
Místopředseda dozorčí rady
Pan Holeček, který je od roku 2014 většinovým vlastníkem skupiny, zahájil svou kariéru v bankovnictví v roce 1990 v Komerční bance a Pragobance, kde zastával vedoucí pozice. V roce 1994 přešel k podnikání a investicím, sehrál významnou roli při privatizaci Třineckých železáren a následně dosáhl v průmyslovém odvětví vynikajících výsledků. K jeho významným úspěchům patří akvizice a přeměna společnosti Česká zbrojovka, kterou realizoval společně se svým obchodním partnerem. Díky tomu se společnost stala předním světovým výrobcem ručních palných zbraní. Pan Holeček absolvoval na Katedře ekonomie a managementu metalurgie na Vysoké škole báňské v Ostravě
Dlouhy-crop.jpg
Vladimír Dlouhý
Člen dozorčí rady
Pan Dlouhý se významně podílel jak na práci ve veřejném sektoru, kde byl v letech 1992–1997 ministrem průmyslu a obchodu České republiky a v letech 2014–2023 prezidentem Hospodářské komory České republiky, tak v soukromém sektoru, kde působil jako poradce ABB Group a Mezinárodního měnového fondu. V současné době je mezinárodním poradcem pro střední a východní Evropu ve společnosti Goldman Sachs a také aktivním členem Trilaterální komise, kde v minulosti zastával funkci místopředsedy její evropské skupiny. Jeho akademická cesta začala na Vysoké škole ekonomické v Praze.
ruzickova-original-crop-3-.jpg
Jana Růžičková
Členka dozorčí rady
Jana Růžičková má přes 15 let zkušeností na manažerských a výkonných pozicích. Je členkou představenstva společnosti Česká zbrojovka Partners SE, majoritního akcionáře společnosti Colt CZ Group SE, a členkou představenstva společnosti European Holding Company SE. Od roku 2015 do roku 2023 byla členkou dozorčí rady České zbrojovky, dceřiné společnosti skupiny Colt CZ. Působila také v dozorčí radě a byla místopředsedkyní představenstva Colt CZ. Jana Růžičková je také předsedkyní představenstva společnosti Minezit SE, členkou dozorčí rady společnosti CZ Agro Servis a členkou dozorčí rady AIT Group – Advanced Industrial Technology Group a.s. Od roku 2014 je členkou představenstva ve společnosti M&H Management a.s. Od roku 2021 působí v dozorčí radě Nadace rodiny Holečkových.
placeholder-man-340_cropcrop.jpg
Daniel Birmann
Člen dozorčí rady
Pan Daniel Birmann byl do funkce člena dozorčí rady nominován společností CBC Europe S.à r.l. na základě nominační smlouvy uzavřené mezi Colt CZ Group SE a CBC v souvislosti s akvizicí 27,7 % podílu v Colt CZ společností CBC. Jmenování je účinné od 27. května 2024 do konání příští valné hromady Společnosti v červnu 2024.

Lídři z USA a Kanady

General_Casey_crop.jpg
Generál v.v. George W. Casey, Jr.
Člen představenstva společnosti CZ-US Holdings
Generál ve výslužbě Casey je členem představenstva CZ-US Holdings, dceřiné společnosti Colt CZ, od roku 2021. Jeho výjimečná kariéra zahrnuje 41 let v americké armádě, kde sloužil jako 36. náčelník generálního štábu pozemních sil v letech 2007 až 2011 a jako velitel mnohonárodních sil v Iráku v letech 2004 až 2007. V současné době působí na akademické půdě jako významný seniorní lektor na Cornellově univerzitě a Denverské univerzitě, kde se dělí o své rozsáhlé poznatky z oblasti leadershipu. Mimo své akademické funkce generál Casey předsedá správní radě United Service Organizations, přispívá do programu Leonardo DRS a Centra pro globální rozvoj a je poradcem v několika radách v oblasti robotiky, odolnosti a podpory veteránů. Absolvent Georgetown University a magisterského studia mezinárodních vztahů na Denver University má odborné znalosti ozbrojených sil, neziskového sektoru a průmyslu.
jean-louis-vanderstraeten.jpg
Jean-Louis Vanderstraeten
Člen představenstva společnosti CZ-US Holdings
Jean-Louis Vanderstraeten je členem představenstva CZ-US Holdings, dceřiné společnosti Colt CZ, od března 2022. Má více než 40 let zkušeností v oblasti obranných tendrů, plánování, řízení výroby a korporátních financí. Před nástupem do Colt CZ byl poradcem předsedy Fabrique Nationale Herstal (FN) a Browning Group. Předtím působil jako prezident a generální ředitel společnosti FN Manufacturing, LLC v Columbii, Jižní Karolíně od roku 1998 do roku 2014, a jako viceprezident a finanční ředitel FN Manufacturing a US Repeating Arms Company (USRAC), přidružené společnosti Browning. Inc, která obchodovala jako Winchester Rifles and Shotguns v New Haven, Connecticutu. FN Manufacturing, LLC je dceřinou společností FN Herstal se sídlem v belgickém Lutychu, která je jedním z největších výrobců ručních palných zbraní pro americké ozbrojené složky. V roce 1996 se přestěhoval do Hong Kongu na 18 měsíců jako finanční ředitel asijsko-pacifické divize SAIT-Radio Holland, SA, společnosti zabývající se servisem a obchodem s navigačními a komunikačními systémy. Pan Vanderstraeten vystudoval finance na Chambre Belge des Experts Comptables v Lutychu v Belgii. Žije v Columbii v Jižní Karolíně.
sean2_crop.jpg
Sean Congdon
Prezident a CEO společnosti Colt Canada
Sean Congdon se vedení společnosti Colt Canada ujal v březnu 2024. Je všestranný obchodní lídr a přináší bohaté zkušenosti z automobilového průmyslu. Sean působil v letech 1993 - 2004 ve společnosti Ford Motor Company v Kanadě na různých manažerských pozicích v oddělení obrábění. Byl rovněž vice presidentem skupiny pro Severní Ameriku v Linamar Corporation v letech 2004 - 2023. Mezi své profesionální schopnosti řadí obchodní strategie, plánování, technické znalosti v oblastech výrobků, procesu a systému kvality. Sean je absolvent McMaster University v Hamiltonu a má titul MBA z Queens University v Kingstonu.

Výbor pro audit

Jiří Nekovář
Předseda výboru pro audit
Jiří Nekovář byl v letech 1996 až 2011 prezidentem Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem a v letech 2013 až 2014 vykonával funkci Prezidenta Confédération Fiscale Européenne. Pan Jiří Nekovář je členem Koordinačního výboru ministra financí pro daně. V prosinci roku 2010 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a od roku 2011 je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Od roku 2000 do roku 2006 byl členem správní rady VZP. Je předsedou správní rady VŠE a místopředsedou správní rady VÚT Brno. Působí jako rozhodce u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. Od srpna 2013 do května 2017 vykonával pan Jiří Nekovář funkci prezidenta Rady pro veřejný dohled nad auditem. V listopadu roku 2015 byl jmenován Honorary Tax Advisor of AOTCA. Je zakládajícím členem Global Tax Advisory Platform a v září 2020 byl zvolen do funkce Executive Board Director of CFE. Pan Nekovář se narodil 10.5. 1953 a žije na adrese Václavské nám. 777/12, Praha 1.
Věslava Piegzová
Členka výboru pro audit
Věslava Piegzová vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Během své dlouholeté kariéry zastávala účetní, reportingové a vedoucí pozice v Třineckých železárnách. Působila také na manažerských pozicích ve společnosti Vesuvius ČR a společnosti České loděnice. V březnu 2013 se připojila k České zbrojovce, a. s. jako finanční ředitelka a později se stala místopředsedkyní představenstva, kterou byla do července 2019. V srpnu 2019 se pak přesunula do holdingu Colt CZ. Paní Piegzová je členkou výboru pro audit od 17. ledna 2020 (do července 2023 jeho předsedkyní) a její funkční období končí 17. ledna 2025. Paní Piegzová se narodila 11. října 1953 a žije na adrese 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín.
David Ondroušek
Člen výboru pro audit
Pan Ondroušek působil více než 10 let v oddělení auditu společnosti Deloitte, předtím pracoval 10 měsíců ve finanční oddělení firmy WOOD & Company. V současnosti pracuje v daňové kanceláři Staněk, Tomíček & Partners. Pan Ondroušek je oprávněným auditorem zapsaným v Komoře auditorů České republiky a členem mezinárodní profesní organizace Association of Chartered Certified Accountants. Kromě poskytování auditorských služeb se primárně zaměřuje na problematiku IFRS a poradenství v oblasti transferových cen. Pan Ondroušek je členem výboru pro audit od 17. ledna 2020 a jeho funkční období končí 25. ledna 2025. Pan Ondroušek se narodil 2. března 1976 a žije na adrese Ruská 108, 100 00 Praha 10.