DETAIL ZNAČKY

CARDAM

CARDAM je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů při využití aditivní výroby kovů. CARDAM poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáhá společnostem vytvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. CARDAM je společným podnikem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a průmyslových společností Beneš a Lát a Colt CZ.