2. června 2020

Česká zbrojovka generálním partnerem ASAT

Česká zbrojovka a.s. (CZ) se v letošním roce stala generálním partnerem Asociace střelců na asfaltové terče (ASAT). Navázala tak na dlouhodobou spolupráci s některými střelci a rozhodla se v této aktivitě více angažovat. CZ zaštítí nejen Mistrovství České republiky v lovecké kombinaci, ale i celou sérii závodů Českého poháru v loveckém parcouru.

Česká zbrojovka dlouhodobě podporuje široké spektrum sportovních střeleckých disciplín. Nyní se k této podpoře přidává i spolupráce s organizací ASAT, která provozuje sportovně střeleckou činnost a pořádá střelecké soutěže na republikové i mezinárodní úrovni. Česká zbrojovka podpoří Mistrovství České republiky v lovecké kombinaci a sérii závodů Českého poháru v loveckém parcouru.

CZ na tyto závody věnuje celkem 10 kusů sportovních malorážek z úspěšné série CZ 457. Konkrétně půjde o novinku letošního roku – malorážku CZ 457 Thumbhole s designovou, ergonomickou pažbou.

Tři z těchto zbraní získají střelci na Mistrovství České republiky v lovecké kombinaci. Jednu malorážku obdrží celkový vítěz, dvě sportovní malorážky budou slosovány. V jednom případě se malorážka bude losovat mezi vítězi všech kategorií a třetí sportovní malorážka bude losována mezi všemi střelci.

Českém poháru daruje CZ malorážku celkovému vítězi každé kategorie (7 sportovních malorážek), slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 31. 10. 2020.

Jsme rádi, že Česká zbrojovka a.s. navázala spolupráci s ASAT, a může tak podpořit střelce této asociace i střelecký sport samotný.

ASAT

ASAT je dobrovolnou organizací občanů, sdružených s cílem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost z palných brokových zbraní se zvláštním zřetelem na disciplíny spadající do působnosti FITASC. ASAT pořádá vrcholné soutěže zařazené do série Českého poháru a také Mistrovství ČR ve všech vyhlášených disciplínách. Do její působnosti spadá i pořádání mezinárodních soutěží. ASAT organizuje a řídí státní reprezentaci v disciplínách řízených FITASC. ASAT je oprávněna vydávat a upravovat pravidla sportovní střelby, vydávat v rámci disciplín ve své působnosti svým členům licenci trenéra a rozhodčího. ASAT dbá na to, aby jednotlivé soutěže registrované u ASAT probíhaly podle pravidel vydaných mezinárodními organizacemi nebo ASAT.