24. září 2019

Česká zbrojovka hrdým partnerem Festivalu vědy

Česká zbrojovka a. s. podpořila Festival vědy, který je již tradiční akcí pořádanou vysokými školami VŠCHT Praha a ČVUT v Praze, dále Akademií věd ČR a Domem mládeže hl. m. Prahy. Letošní ročník s názvem Věda v profesích se konal 4. 9. 2019 v Praze.

Na více než 100 stanovištích se představily střední a vysoké školy, ale i další instituce jako Policie ČR, Hasičský záchranný sbor nebo Záchranáři Praha. Česká zbrojovka zde prezentovala možnosti uplatnění s mottem “od studentů k profesionálům“. Na prvním stanovišti si účastníci mohli vyzkoušet umělecké rytectví pod dohledem studentek tohoto oboru ze střední školy COPT Uherský Brod. Na druhém stanovišti byly představeny technologie 3D tisku a metody MIM (Metal Injection Molding) ve výrobě. A na laserové střelnici bylo možné vyzkoušet si střelbu na pohyblivý cíl.

Česká zbrojovka a.s. tak měla příležitost zvýšit povědomí o možnostech uplatnění studentů a absolventů ve firmě i o firmě samotné. Festival vědy byl zase obohacen o nového a atraktivního vystavovatele.