3. ledna 2024

Colt CZ Group kupuje technologii systému automatického granátometu Mk 47

Praha (3. ledna 2024) – Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) tímto oznamuje, že získala práva duševního vlastnictví k automatickému granátometu Mk 47 od General Dynamics Ordnance and Tactical Systems („GD-OTS“ nebo „General Dynamics“).

Colt CZ Group prostřednictvím své dceřiné společnosti Colt získala od General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) vlastnictví systému Mk 47 40mm Advanced Lightweight Grenade Launcher včetně systému řízení palby. Mk 47 je spolehlivý, přenosný 40mm granátomet vhodný pro lehká pěchotní vozidla a třínohé stativy. Tento zbraňový systém poskytuje bojovníkovi rozhodující technologickou výhodu nad nepřátelskými silami vybavenými staršími zbraněmi obsluhovanými posádkou.

„Tato akvizice rozšiřuje nabídku Colt CZ Group do segmentu větších a sofistikovanějších zbraňových systémů a platforem obsluhovaných posádkou. Akvizice tohoto vysoce schopného zbraňového systému je plně v souladu s misí naší skupiny poskytovat inovativní a vysoce kvalitní produkty, na které se naši zákazníci mohou spolehnout v jakékoliv situaci. Akvizice také vhodně doplní úsilí naší dceřiné společnosti swissAA ve výrobě 40mm granátů,“ řekl Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

„Colt’s Manufacturing Company je jedním z předních světových výrobců střelných zbraní používaných v armádách po celém světě. Colt už v minulosti vyráběl zbraně obsluhované posádkou a 40mm ruční granátomety. Začlenění Mk 47 a systému řízení palby do skupiny Colt CZ umožní našemu zkušenému konstrukčnímu a provoznímu týmu rozšířit své schopnosti pro požadavky vojáka budoucnosti,“ dodává Dennis Veilleux, generální ředitel Colt CZ Group North America a člen představenstva Colt CZ Group.

Mk 47 je lehký 40mm automatický granátomet s integrovaným systémem řízení palby, který je schopný fungovat jako standardní automatický granátomet nebo využívat schopnost programovatelného výbuchu v určené výšce. Mk 47 lze namontovat na třínohé stativy, vozidla, letadla nebo plavidla. Mk 47 může kromě celé řady neřízených dopadových nábojů odpalovat také chytré 40mm granáty programovatelné na výbuch v určené výšce prostřednictvím vnitřního nebo radiofrekvenčního (RF) programování. Mk 47 je schopen střelby se všemi vysokorychlostními 40mm granáty standardu NATO a poskytuje tak palebnou sílu proti měkkým a lehce obrněným cílům.

O společnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 75,4 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,6 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                                Kontakt pro investory

 

Eva Svobodová                                                                      Klára Šípová

ředitelka pro vnější vztahy                                                     Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                                  Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                            Tel.: + 420 724 255 715

email: media@coltczgroup.com                                            email: sipova@coltczgroup.com