23. listopadu 2022

Colt CZ Group SE dosáhla výnosů 10,2 miliardy korun za prvních devět měsíců roku 2022

Praha (23. listopadu 2022) ― Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ”, „Skupina“ nebo „Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2022 končící 30. září.

Klíčové finanční údaje za prvních devět měsíců roku 2022:

▶     Výnosy Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly 10,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 34,4 % oproti stejnému období roku 2021, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní a konsolidaci výnosů Coltu.

▶     Upravená EBITDA očištěná o jednorázové položky dosáhla za prvních devět měsíců roku 2022 výše 2,3 mld. Kč, tedy o 45,1 % meziročně více.[1]

▶     Čistý zisk po zdanění dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 celkem 1,3 mld. Kč, což je o 47,1 % více než ve stejném období loňského roku.

▶      Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2022 zvýšil o 10,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 500 tisíc prodaných kusů.

„Společnost Colt CZ Group opět zaznamenala rekordní výsledky. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní na klíčových trzích,“ uvedl Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Oproti výsledku k 30. září 2021 vzrostly výnosy za prvních devět měsíců 2022 o 34,4 %, na celkovou částku 10,2 mld. Kč, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům v klíčových regionech (viz tabulka níže) a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2022 vzrostly o 67,7 %, na 875,9 mil. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za prvních devět měsíců 2022 meziročně o 26,9 % na 5,7 mld. Kč, především díky konsolidaci výnosů Coltu. Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců roku 2022 činily 768,7 mil. Kč, což je meziročně o 133,3 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2022 se meziročně zvýšily o 55,1 %, na 1,1 mld. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za prvních devět měsíců roku 2022 o 88,7 % na 76,2 mil. Kč, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce. Výnosy v Asii se za prvních devět měsíců 2022 zvýšily o 141,9 % na hodnotu 1,3 mld. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2022 hodnoty 326,2 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 9,7 %.

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny za sledované období podle regionu:

V tis. Kč

9 měsíců 2022

9 měsíců 2021

Změna v %

Podíl na celkových výnosech v %

ČR

875 946

522 398

67,7 %

8,6 %

USA

5 709 242

4 497 731

26,9 %

55,9 %

Kanada

768 731

329 560

133,3 %

7,5 %

Evropa (vyjma ČR)

1 137 150

733 338

55,1 %

11,1 %

Afrika

76 185

673 315

-88,7 %

0,7 %

Asie

1 326 471

548 398

141,9 %

13,0 %

Ostatní

326 178

297 258

9,7 %

3,2 %

Celkem

10 219 903

7 601 998

34,4 %

100,0 %

 

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

9 měsíců 2022

9 měsíců 2021

Změna v %

Krátké palné zbraně

293 037

277 965

5,4 %

Dlouhé palné zbraně

218 387

185 229

17,9 %

Palné zbraně celkem

511 424

463 194

10,4 %

 

Upravená EBITDA[2]

Ukazatel upravené EBITDA vzrostl za prvních devět měsíců roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 45,1 %, na 2,3 mld. Kč, a to zejména vlivem vyšších výnosů a nárůstu počtu prodaných zbraní.

Provozní zisk

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 výše 1,5 mld. Kč, což je o 64,9 % meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů a vlivu konsolidace společnosti Colt.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se za prvních devět měsíců 2022 meziročně zvýšil o 57,9 % a dosáhl hodnoty 1,7 mld. Kč. Tento růst souvisí s nárůstem provozní ziskovosti.

Zisk za období po zdanění / Upravený zisk za období

Zisk za období po zdanění se za prvních devět měsíců 2022 zvýšil o 47,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl hodnoty 1,3 mld. Kč.

Zisk za období po zdanění upravený o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a o dopad zaměstnaneckého akciového plánu se za prvních devět měsíců 2022 zvýšil o 32,8 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Kč.

Investice

Vynaložené kapitálové výdaje Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly hodnoty 446,2 mil. Kč, tedy meziročně o 13,4 % více, a představovaly tak 4,4% podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2022 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2022).

Potvrzení výhledu na rok 2022

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření Colt CZ k datu této zprávy vedení Společnosti potvrzuje svůj odhad vývoje hospodaření na rok 2022 publikovaný v pololetní zprávě.

Vedení Skupiny očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14,0 – 14,6 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 31–36 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021.

Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3,0–3,3 mld. Kč, což, představuje meziroční nárůst 38–52 % oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA dosažené v roce 2021.

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2022 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2022, což je v souladu se střednědobým výhledem Skupiny.

Přílohou k této zprávě je zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka za období devíti měsíců od 1. ledna do 30. září 2022.

O společnosti Colt CZ Group SE 

Colt CZ Group SE je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,9 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,1 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                                Kontakt pro investory

Eva Svobodová                                                                      Klára Šípová

ředitelka pro vnější vztahy                                                     Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                                   Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                            Tel.: + 420 724 255 715

Email: media@coltczgroup.com                                             Email: sipova@coltczgroup.com[1] Upravená za období prvních devět měsíců 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s akvizicemi v roce 2022 a úhrady vázané na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

[2] Upravená EBITDA za období prvních devět měsíců 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s akvizicemi v roce 2022 a úhrady vázané na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.