31. března 2021

CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla v roce 2020 rekordních výnosů 6,8 miliardy korun

CZG – Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2020.

Klíčové finanční údaje roku 2020

  • Výnosy skupiny v roce 2020 dosáhly 6,8 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 14,6 %, a to zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní vyvolanému vysokou poptávkou po produktech CZG především ve Spojených státech.
  • Provozní výsledek hospodaření činil za rok 2020 zásluhou vyšších výnosů 1056,3 mil. Kč, což je o 11,9 % více než v roce 2019.
  • Vnitřní (Underlying) EBITDA z pokračujících operací dosáhla v roce 2020 výše 1470,7 mil. Kč, tedy o 11,9 % více než před rokem.
  • Počet prodaných zbraní v roce 2020 se v porovnání s rokem 2019 zvýšil o 24,9 % a dosáhl 467 463 prodaných kusů.
  • Výnosy v USA představovaly 66% podíl na celkových výnosech Skupiny v roce 2020, následovány 13,8% podílem výnosů dosažených v Evropě (bez ČR). Česká republika se na celkových výnosech podílela ze 4,8 %. Podíl výnosů z Asie činil 6,2 %, Afrika dodala 5,7 %, ostatní státy světa 6,1 %.
  • Společnost navrhne akcionářům ke schválení výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii.

„Rok 2020 byl významným z mnoha pohledů. Pandemie covid-19 nás vystavila mnoha organizačním a logistickým výzvám. Jsem rád, že mohu sdělit, že jsme všechny úspěšně zvládli a že CZG dosáhla, spolu s uvedením několika nových produktů a silnými objednávkami, historicky rekordních výsledků. To hodně vypovídá o nasazení našich zaměstnanců, síle obchodního modelu a celkové tržní pozici značky Česká zbrojovka,” komentoval to Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. “V loňském roce jsme zaznamenali další důležitý krok v historii Skupiny a úspěšně dokončili veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha. Tímto krokem jsme posílili náš závazek být transparentní a získali prostředky pro další růst CZG, včetně akvizice Coltu, kterou jsme oznámili v únoru 2021 a jejíž dokončení očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku,” dodal Lubomír Kovařík.

Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, řekl: „Rok 2020 byl pro CZG stěžejním rokem. Naše Skupina rostla ve většině klíčových finančních ukazatelů. Vysoká poptávka zákazníků zejména v USA se odrazila v růstu prodejů a ziskovosti. Těšíme se na rok 2021 a věříme, že dokážeme nadále využívat tržních příležitostí i zásluhou nové akvizice Coltu. CZG je tak ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi stát se skutečným globálním hráčem na trhu se zbraněmi. Našim akcionářům navrhneme výplatu dividend ve výši 7,50 Kč na akcii.”

Výnosy skupiny v roce 2020 vzrostly o 14,6 % na celkových 6,8 miliard korun, oproti 5,9 mld. Kč v roce 2019. Bylo to především zásluhou vyššího počtu prodaných zbraní vyvolaného vysokou poptávkou po produktech CZG na všech klíčových trzích, především ve Spojených státech.

Z pohledu regionálního rozložení se v roce 2020 výnosy v ČR snížily o 76,0 % na celkových 327,4 mil. Kč. Tento výsledek byl způsoben zejména odkladem dodávek pro Armádu České republiky a také vlivem jednorázové dodávky munice v roce 2019, která se v roce 2020 neopakovala. Další příčinou byl pokles prodejů civilním zákazníkům v důsledku probíhající pandemie onemocnění covid-19 a souvisejícím omezením. Příjmy ve Spojených státech vzrostly v roce 2020 o 49,3 % na hodnotu 4506,7 mil. Kč, především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu. Výnosy v Evropě (vyjma ČR) v roce 2020 vzrostly o 13,6 % na 945,7 milionů Kč. Výnosy dosažené v Africe vzrostly v roce 2020 o 312,4 % na 414,6 mil. Kč, zejména díky velkým dodávkám odběratelům z řad ozbrojených složek. Příjmy v Asii se v roce 2020 zvýšily o 24,8 % a dosáhly výše 390,6 mil. Kč, k čemuž přispěl nárůst prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i civilním zákazníkům.

V uplynulém roce dosáhla Skupina několik významných úspěchů. V květnu 2020 oznámila koupi menšinového podílu ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby AB. V říjnu minulého roku pak CZG završila veřejnou nabídku svých akcií na Burze cenných papírů Praha.

V únoru letošního roku podepsala CZG smlouvu o koupi stoprocentního podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC, jež je mateřskou společností amerického výrobce zbraní Colt Manufacturing Company LLC a jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation. Dokončení transakce podléhá schválení příslušnými regulačními orgány a vypořádání se očekává ve druhém čtvrtletí letošního roku.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává CZG zhruba 1670 lidí.

Kontakt pro investory
Klára Šípová, Investor Relations, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: + 420 724 255 715, email: sipova.klara@czg.cz

Kontakt pro média
Eva Svobodová, ředitelka vnějších vztahů, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: +420 735 793 656, email: media@czg.cz