6. ledna 2020

CZG - Česká zbrojovka Group SE plánuje rozšíření svého působení v USA

Praha, 6. ledna 2020 – CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jako “společnost”, se svými dceřinými společnostmi pak „CZG“) vlastní výrobní závody v České republice a Spojených státech. V loňském roce společnost oznámila záměr vybudovat nové výrobní a distribuční sídlo v americkém Little Rocku ve státě Arkansas. Jedná se o součást strategického plánu společnosti dále rozšiřovat své působení ve Spojených státech a vstoupit na trh dodávek pro federální bezpečnostní složky.

CZG v současné době vyhodnocuje různé možnosti pro zajištění financování svých rozvojových plánů, včetně veřejné nabídky akcií na Burze cenných papírů Praha. V tomto ohledu dosud nepadlo žádné rozhodnutí.

Česká zbrojovka Group

Česká zbrojovka Group (CZG) je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců ručních palných zbraní a taktického vybavení pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí skupiny jsou společnosti Česká zbrojovka, CZ-USA, Zbrojovka Brno, 4M Systems či CZ Export. Samotná značka CZ (Česká zbrojovka) má více než osmdesátiletou historii. CZG sídlí v České republice a vlastní výrobní závody v ČR i v USA.

Toto sdělení nepředstavuje nabídku ani součást nabídky nebo výzvy k nákupu či upsání cenných papírů v České republice, Spojeném království, Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku ani jiné jurisdikci. Žádná komunikace či informace týkající se tohoto sdělení či Společnosti nesmí být veřejně šířena v jakékoli jurisdikci, v níž by byla vyžadována registrace či schválení.

Toto sdělení nepředstavuje prospekt ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 („Nařízení o prospektu”). Toto sdělení je distribuováno a určeno v kterémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru (kromě České republiky) pouze osobám, které jsou Kvalifikovanými investory ve smyslu článku 2(e) Nařízení o prospektu v takovém členském státě („Kvalifikovaní investoři”), a dalším osobám, kterým tento dokument může být adresován v souladu s příslušnými právními předpisy, a žádná osoba, která není Kvalifikovaným investorem, nesmí uskutečňovat žádné úkony na základě tohoto dokumentu ani se jakkoli na tento dokument nebo jeho obsah spoléhat.

Toto sdělení nepředstavuje nabídku cenných papírů ve Spojených státech. Cenné papíry Společnosti uvedené v tomto dokumentu nejsou ani nebudou registrovány dle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („Zákon o cenných papírech“) a nesmí být nabízeny či prodávány ve Spojených státech bez splnění příslušné registrační povinnosti nebo osvobození od registrační povinnosti dle Zákona o cenných papírech. Společnost nemá v úmyslu registrovat žádné cenné papíry ve Spojených státech ani provádět veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojených státech.

Toto sdělení není distribuováno a nebylo schváleno „autorizovanou osobou“ dle článku 21(1) Zákonu o finančních službách a trzích z r. 2000 (Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005) („FSMA“). Proto je toto sdělení distribuováno a směřováno pouze (i) na osoby, které jsou mimo Spojené království, (ii) na osoby, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Vyhlášky z r. 2005 („Vyhláška”) k zákonu o finančních službách a trzích z r. 2000 (Financial Services Market Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005) v platném znění, nebo (iii) na účetní jednotky s vysokým čistým obchodním jměním a jiné osoby, kterým může být toto sdělení zákonně sděleno, uvedené v čl. 49 odst. 2 písm. (a) až d) Vyhlášky (všechny tyto osoby společně označovány jako „Relevantní osoby“). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude přístupná pouze Relevantním osobám. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla uskutečňovat žádné úkony na základě tohoto dokumentu ani se jakkoli na tento dokument nebo jeho obsah spoléhat. Toto sdělení nepředstavuje prospekt schválený Úřadem pro finanční služby (Financial Conduct Authority) nebo jiným regulatorním orgánem Spojeného království pro účely článku 85 FSMA. Distribuce tohoto sdělení může v určitých zemích představovat porušení příslušných právních předpisů. Toto sdělení nesmí být publikováno, přeposíláno či šířeno, přímo či nepřímo, v žádné jurisdikci, ve které by to bylo nezákonné.