31. května 2021

CZG – Změny ve složení představenstva a dozorčí rady

Praha, 31. května 2021 – CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) v souvislosti s úspěšným dokončením akvizice společnosti Colt Holding LLC (dále jen „Colt“) a potřebou přizpůsobit řízení podniků ve Skupině nové struktuře oznamuje následující plánované změny v dozorčí radě a v představenstvu Společnosti.

René Holečka, dosavadního předsedu dozorčí rady Společnosti, který je zároveň většinovým vlastníkem Společnosti, dle návrhu valné hromadě Společnosti nahradí k 1. červenci 2021 Lubomír Kovařík, současný prezident a předseda představenstva CZG. Lubomíra Kovaříka vystřídá na pozici předsedy představenstva Jan Drahota, dosavadní místopředseda představenstva a finanční ředitel Skupiny.

Ze své budoucí role v dozorčí radě se bude Lubomír Kovařík i nadále soustřeďovat na strategický rozvoj a celkové směřování Skupiny a na upevňování vnějších vztahů Skupiny se všemi klíčovými partnery. Jan Drahota převezme kompetenci exekutivního řízení Skupiny a jejího dalšího rozvoje.

„Naše Skupina prodělala v posledních dvou letech mimořádné změny. Vstup na kapitálový trh a úspěšné dokončení akvizice společnosti Colt pro nás představují završení jedné etapy vývoje Společnosti a začátek nové éry charakterizované silnějším postavením Skupiny na mezinárodní úrovni. Takový přelom vyžaduje, abychom novým potřebám přizpůsobili i složení vrcholných orgánů Skupiny,“ komentuje navržené změny René Holeček. „Pro mě osobně to znamená odstoupit z orgánů Společnosti a uvolnit místo zkušeným manažerům, kteří se o úspěšný rozvoj Skupiny v posledním období zasloužili. Jsem si jist, že posunem do dozorčí rady získá Lubomír Kovařík větší prostor zaměřit se na strategické směřování Skupiny. Zároveň jsem přesvědčen o schopnostech Jana Drahoty naši Skupinu dále rozvíjet a společně s Lubomírem Kovaříkem a se všemi zaměstnanci ji dovést k cíli stát se jedničkou na světě v našem oboru, s tržbami ve výši 1 miliardy EUR do konce roku 2025,“ dodává Holeček.

Změny ve složení dozorčí rady jsou předloženy ke schválení nadcházející valné hromadě akcionářů per rollam.

V souvislosti se změnami uvedenými výše jmenovala dozorčí rada Společnosti s účinností k 1. červenci 2021 novými členy představenstva CZG Dennise Veilleuxe, prezidenta a generálního ředitele Colt Holding Company LLC, a Jana Holečka, člena představenstva a obchodního ředitele České zbrojovky, a. s.

Dennis Veilleux je absolventem Vermont Technical College. Ve zbrojařském průmyslu se pohybuje již 35 let, má bohaté zkušenosti v oblasti designu střelných zbraní, strojírenství i výroby. Kariéru započal ve společnosti GE Armament, kde se podílel na vývoji a výrobě armádních zbraňových systémů. Působil také ve společnostech Sturm, Ruger and Company či U.S. Repeating Arms Company. V Colt Holding Company LLC pracuje Dennis od roku 2006, postupně jako výkonný technický ředitel, viceprezident pro výrobu a provozní ředitel. Od roku 2013 se jako generální ředitel holdingu zásadně zasloužil o jeho restrukturalizaci a transformaci, která vyvrcholila spojením se Skupinou CZG.

Jan Holeček vystudoval ekonomii a finance na Bentley University v USA. V roce 2016 nastoupil do společnosti Siemens, kde působil nejprve jako analytik trhu, posléze jako specialista rozvoje podnikání. Od roku 2017 působí ve společnosti Česká zbrojovka, a. s., nejprve na pozici analytika, poté jako ředitel marketingu. Od konce roku 2019 je členem představenstva společnosti Česká zbrojovka zodpovědným za obchod.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA, Colt, Colt Canada, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, Colt’s Manufacturing Company, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých provozech v České republice, USA, Kanadě a Německu zaměstnává CZG zhruba 2000 lidí.

Kontakt pro média
Eva Svobodová, ředitelka vnějších vztahů, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: +420 735 793 656, email: media@czg.cz

Kontakt pro investory
Klára Šípová, Investor Relations, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: + 420 724 255 715, email: sipova.klara@czg.cz