1. dubna 2020

Holding CZG - Česká zbrojovka Group SE dosáhl v loňském roce rekordního zisku 734 milionů korun

Praha, 2. dubna 2020 – CZG – Česká zbrojovka GroupSE (dále CZG či Skupina), jeden z nejvýznamnějších evropských výrobců ručních palných zbraní, zveřejnila své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2019. 1

Skupina vykázala za rok 2019 tržby ve výši 5,96 miliardy korun. V porovnání s výsledky za rok 2018, kdy tržby CZG činily 5,34 miliardy korun, tak v loňském roce zaznamenala nárůst o 11,6 procenta. Ukazatel EBITDA ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o 20,4 procenta na 1,34 miliardy korun. Čistý zisk pak narostl o 29,1 procenta na 734 milionů korun. Uvedené výsledky odrážejí pouze pokračující činnosti Skupiny. Tržby z nepokračujících operací 2 dosáhly 471 milionů korun.

CZG dosáhla v loňském roce výborných výsledků a rostla ve všech klíčových finančních ukazatelích. Tento růst je pro nás mnohem zásadnější, uvážíme-li, že výsledky v segmentu ručních palných zbraní a taktického vybavení samy o sobě překonaly výsledky roku 2018, jež zahrnovaly také segment automobilové a letecké výroby,“ uvedl Lubomír Kovařík, prezident CZG. „V lednu letošního roku jsme vyčlenili výrobu komponentů pro automobilový a letecký průmysl mimo Skupinu, abychom zefektivnili oba provozy a napomohli účinnějšímu rozvoji těchto dvou velmi odlišných průmyslových segmentů,“ dodal Lubomír Kovařík.

V porovnání s rokem 2018 rostly v loňském roce tržby CZG na všech klíčových trzích, především v USA, Evropě (mimo ČR), v České republice a Asii. Z hlediska výnosů byl pak pro CZG i nadále nejdůležitější americký trh. V roce 2019 CZG vyvážela zbraně do více než 90 zemích světa.

Zásluhu na těchto vynikajících výsledcích mají tvrdá práce a nasazení našich zaměstnanců, naše vysoce kvalitní a inovativní produkty, nové obchodní příležitosti a odhodlání celého manažerského týmu,” zdůraznil Lubomír Kovařík.

Významnou předností CZG zůstává schopnost vytvářet produkty na míru i těm nejnáročnějším zákazníkům z řad ozbrojených složek. Zákazníkům z oblasti osobní obrany pak Skupina na některých trzích dává možnost sestavit si produkt na míru prostřednictvím online konfigurátoru.

V loňském roce CZG oznámila záměr vybudovat nové výrobní a distribuční sídlo v americkém městě Little Rock ve státě Arkansas. Jedná se o součást strategického plánu CZG vytvořit silnou výrobní základnu ve Spojených státech a vstoupit na trh dodávek pro federální bezpečnostní složky. Zahájení výroby je očekáváno do konce roku 2021. Nový závod má navýšit kapacitu produkce Skupiny a pomoci získat více obchodních příležitostí na americkém trhu.

CZG sídlí v České republice a vlastní výrobní závody v ČR i v USA. Skupina zaměstnává přibližně 1600 lidí v ČR, USA a Německu. Skupina klade velký důraz na pravidelné investice do výzkumu a vývoje produktů i do zlepšování podmínek na svých pracovištích.


O společnosti Česká zbrojovka Group

Česká zbrojovka Group (CZG) je jedním z předních evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí Skupiny jsou společnosti Česká zbrojovka, CZ-USA, Zbrojovka Brno, 4M Systems či CZ Export. Samotná značka CZ (Česká zbrojovka) má více než osmdesátiletou historii. CZG vlastní výrobní závody v ČR i v USA.


1 Úplné auditované konsolidované výkazy jsou dostupné na webových stránkách Skupiny na adrese www.czg.cz2 Dne 1. ledna 2020 došlo k právnímu vyčlenění části podnikání Skupiny zaměřené na výrobu automobilových a jiných komponent ze Skupiny. K vyčlenění došlo formou oddělení aktiv od Skupiny a jejich vkladu do nástupnické společnosti.Vyčlenění bylo dokončeno ke dni 2. ledna 2020.