13. června 2019

Ladislav Britaňák viceprezidentem AOBP

Valné hromady se zúčastnila řada významných hostů v čele s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Přítomni byli předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Koten, náměstek ministra obrany Filip Říha, brig. gen. František Ridzák zastupující Generální štáb. Během Valné hromady podepsali místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a prezident AOBP Jiří Hynek dohodu o spolupráci mezi AOBP a MPO.

Klíčovým bodem formální části jednání byla volba nového vedení AOBP v čele s prezidentem AOBP a šesti viceprezidenty na období dalších čtyř let. Prezidentem byl zvolen RNDr. Jiří Hynek, který svůj post obhájil. Jedním z viceprezidentů byl zvolen generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky a.s. Ladislav Britaňák. Blahopřejeme!