7. října 2021

Reakce CZG na informace serveru EUobserver

Praha 7. října 2021 – CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG“) zaznamenala zprávu serveru EUobserver, podle které měly výrobky její dceřiné společnosti České zbrojovky být přes moldavského prostředníka dodávány do zemí podléhajících embargu EU, konkrétně na ruský a běloruský trh.

CZG k tomu sděluje, že do Ruska ani Běloruska žádné své produkty, které podléhají mezinárodním sankcím, po dobu platnosti těchto sankcí nedodávala, žádného svého odběratele ani obchodního partnera k takovému prodeji neautorizovala, ani k žádnému prodeji do uvedených teritorií nedala souhlas. Export České zbrojovky se striktně řídí příslušnými předpisy České republiky, Evropské unie a OSN, včetně všech platných omezení vývozu vojenského materiálu do určených teritorií, včetně Ruska či Běloruska. Stejné dodržování veškerých platných pravidel společnosti CZG důsledně vyžadují od všech svých obchodních partnerů i koncových odběratelů.

Kontakt pro média
Eva Svobodová, ředitelka vnějších vztahů, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: +420 735 793 656, email: media@czg.cz

Kontakt pro investory
Klára Šípová, Investor Relations, CZG – Česká zbrojovka Group SE
Tel.: + 420 724 255 715, email: sipova.klara@czg.cz