Archiv - Valné hromady 2021

Colt CZ Group SE

24. 5. 2021 – 24. 6. 2021

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

14. května 2021 Oznámení per rollam

Vážení akcionáři,
s ohledem na mimořádnou situaci zapříčiněnou celosvětovou epidemií COVID-19 související s aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE v počtu akcionářů, jež nyní společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE eviduje, a zároveň s ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí valné hromady o navrhovaném rozhodnutí, se představenstvo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE rozhodlo předložit akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Pravidla rozhodování valné hromady

 

Průběh rozhodování per rollam

Návrh I pro 90.79%
Návrh II pro 90.79%
Návrh III pro 90.79%
Návrh IV pro 90.79%
Návrh V pro 90.77%
Návrh VI pro 90.77%
Návrh VII pro 90.78%
Návrh VIII pro 90.77%
Návrh IX pro 90.77%
Návrh X pro 90.79%
Návrh XI pro 90.77%
Návrh XII pro 90.77%

 

Hlasy některých akcionářů nemusí být do výsledku hlasování započteny, nebudou-li u těchto akcionářů splněny pravidla zápisu skutečného majitele účinná od 1. 6. 2021.

Odpovědi společnosti na žádosti o vysvětlení

Společnost neobdržela žádné žádosti o vysvětlení akcionářů k návrhu rozhodnutí.

Výsledky hlasování valné hromady per rollam

26. 2. 2021 – 29. 3. 2021

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,
s ohledem na mimořádnou situaci zapříčiněnou celosvětovou epidemií COVID-19 související s aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE v počtu akcionářů, jež nyní společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE eviduje, a zároveň s ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí valné hromady o navrhovaném rozhodnutí, se představenstvo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE rozhodlo předložit akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Pravidla rozhodování valné hromady