Valné hromady

Colt CZ Group SE

6.5. 2022 – 26.5. 2022

 

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

22. dubna 2022 Oznámení per rollam

Pravidla rozhodování valné hromady

Hlasy některých akcionářů nemusí být do výsledku hlasování započteny, nebudou-li u těchto akcionářů splněny pravidla zápisu skutečného majitele účinná od 1. 6. 2021.

Výsledky hlasování valné hromady per rollam

 

Návrh I pro 77,69% proti 22,31%
Návrh II pro 77,69% proti 22,31%
Návrh III pro 77,91% proti 22,09%
Návrh IV pro 77,91% proti 22,09%
Návrh V pro 77,91% proti 22,09%
Návrh VI pro 77,46% proti 22,54%
Návrh VII pro 77,22% proti 22,78%
Návrh VIII pro 77,22% proti 22,78%
Návrh IX pro 77,46% proti 22,54%
17. 3. 2022 - 6. 4. 2022

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

2. března 2022 Oznámení per rollam

Pravidla rozhodování valné hromady

Hlasy některých akcionářů nemusí být do výsledku hlasování započteny, nebudou-li u těchto akcionářů splněny pravidla zápisu skutečného majitele účinná od 1. 6. 2021.

Výsledky hlasování valné hromady per rollam

Návrh I pro 81,62% proti 18,38%
Návrh II pro 81,23% proti 18,77%